Rozpoczęcie prac – etap „0”

Przed rozpoczęciem budowy pozbywamy się roślinności na terenie przeznaczonym pod budowę. Dopiero po uporządkowaniu terenu możliwe będzie rozpoczęcie prac ziemnych i zrealizowanie wykopów, w których osadzone zostaną fundamenty pod Twój wymarzony dom.